Menu

Colofon

Uitgave
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Postbus 11633
2502 AP Den Haag

070 - 313 22 22
info@innovatievegeneesmiddelen.nl
www.innovatievegeneesmiddelen.nl

Redactie
Fons Cazius, Frank van Kolfschooten

Eindredactie
Merit Boersma, Hermine Klein, Anton van Tuyl

Redactionele ondersteuning
Desiree Haneveld-Goedkoop

Vormgeving en bouw
StudioDAM, Amsterdam

Infographics
Desiree Haneveld-Goedkoop, Matthijs Vermeer
Shootmedia, Groningen

Fotografie
Peter Boer, Amsterdam
Marco Hofsté, Amersfoort
Ruud van der Graaf, Amersfoort
iStock

Drukwerk
SpringerUit Drukwerk, Schoorl