Menu
Mens, Medicijn & Maatschappij

Heb ik na de behandeling nog pijn? Kan ik dan weer met mijn kleinkinderen wandelen? Of sporten en voor anderen zorgen? Dát zijn vragen die patiënten zichzelf stellen. Deze insteek is kenmerkend voor value-based healthcare, het thema van deze editie van ‘Mens, Medicijn & Maatschappij’.

Bij value-based healthcare gaat het primair om het resultaat voor de patiënt. De Nederlandse zorg wordt stap voor stap ingericht volgens dit model. In deze publicatie vertellen geneesmiddelenbedrijven, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en verzekeraars over hun praktijkervaringen met uitkomstgerichte zorg. Waar lopen ze tegen aan? En vooral ook: hoe lossen ze dat op?