Menu
We willen meer doen dan medicijnen leveren

We willen meer doen dan medicijnen leveren

Ferring Pharmaceuticals begon al in 2011 met een value-based healthcare project voor darmpatiënten. Het bedrijf werkt inmiddels ook samen met ziekenhuizen aan de verbetering van fertiliteitszorg. Bianca Koens en Guido Koster vertellen erover.

‘Value-based healthcare is een serieuze beweging’, zegt Guido Koster, market access director bij Ferring. ‘De komende tien jaar komt de patiënt meer en meer centraal te staan. Alle partijen in de zorgketen moeten transparant maken welke waarde hun behandelingen toevoegen voor de patiënt. Dat leidt onvermijdelijk tot nieuwe vormen van beloning en bekostiging.’

Meer grip op ziekte

Ferrings eerste project op dit terrein stamt al uit 2011, toen value-based healthcare bepaald nog geen ingeburgerde term was. ‘Wij wilden meer inzicht krijgen in het behandeltraject van IBD-patiënten met chronische darmontstekingen, met het oog op doelmatiger gebruik van onze ontstekingsremmers, waarbij therapietrouw een belangrijke rol speelt’, zegt Bianca Koens, business unit director hospital care bij Ferring. Ze vervolgt: ‘Daarom zijn wij founding father geworden voor de ontwikkeling van het e-Health-programma mijnIBDcoach. Dat programma helpt patiënten om zelf meer grip te krijgen op hun ziekte, terwijl de arts meer inzicht krijgt in de gezondheidstoestand van de patiënt. Dit is een doorslaand succes geworden en helpt onder meer opvlammingen en ziekenhuisopnames te reduceren.’

'Wegnemen van knelpunten in bekostiging zal value-based healthcare enorm versnellen.'

Kinderwens

In 2015 startte Ferring ook een project voor verbetering van de fertiliteitszorg, die draait om vruchtbaarheid. ‘We hebben eerst de behoeften van patiënten gepeild en die voorgelegd aan specialisten, inkopers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars, om hun visie daarop te horen’, zegt Koens. Daar kwam uit dat het belangrijk is om een patiënt op het juiste moment te informeren. En dat het beter is om informatie per fase aan te bieden. Ook bleek het zorgpad efficiënter te kunnen worden ingericht, door beter aan te sluiten bij het leefpatroon van paren met een kinderwens. ‘We zijn ook een leefstijlapp aan het ontwikkelen, die koppels moet helpen om gezond zwanger te worden’, vertelt Koens.

Daaraan vooraf ging een uitgebreide analyse van data over het effect van leefstijl op zwangerschap, om zeker te weten dat verbetering van leefstijl effect heeft. Een hoge Body Mass Index (BMI) blijkt bijvoorbeeld te leiden tot verminderde vruchtbaarheid, net als roken, alcoholgebruik, te weinig beweging en ongezonde voeding.
‘Met deze app wil Ferring waarde toevoegen aan het volledige zorgpad voor koppels die problemen ondervinden bij zwanger worden’, zegt Koens. ‘Wij willen in meer rollen een partner zijn voor zorgverleners dan alleen als leverancier van fertiliteitshormonen.’
Ferring introduceert de app binnenkort in samenwerking met een aantal fertiliteitsklinieken in Nederland.

Niet in zelfde wachtkamer

Een derde waardegedreven project is een patiënttevredenheidsapp, ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Radboudumc en Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Deze app, gebaseerd op een gevalideerde vragenlijst van het Radboudumc, meet hoe tevreden deze patiënten zijn over algemene zaken binnen een ziekenhuis. Dat varieert van de manier van binnenkomen en de wachtkamer tot het gesprek met de arts. Patiënten kunnen de vragen in de trein naar huis beantwoorden; de rapportage komt automatisch binnen bij hun ziekenhuis. De app wordt nu gebruikt door 25 ziekenhuizen, die hun prestaties onderling kunnen vergelijken en zo te weten komen wat ze goed doen en wat ze kunnen verbeteren. En het zijn soms simpele dingen. Bijvoorbeeld dat fertiliteitspatiënten niet dezelfde wachtkamer moeten hebben als zwangere patiënten. ‘Ook hier is ons uitgangspunt om waarde toe te voegen aan het integrale zorgpad’, zegt Koens. ‘Zorgen dat de patiënt op de juiste wijze de behandeling krijgt. En daarna de tevredenheid meten in alle fases van dat zorgpad.’

Netwerk

Ferring werkt nu op projectbasis om er zelf van te leren, maar als een innovatief zorgpad succesvol is, moet er ook structureel iets veranderen aan de bekostiging en de contractering tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis, vindt Ferring. Daarbij dient er ruimte te komen voor betaling van deze andersoortige diensten en verrichtingen.
Koster: ‘Farmabedrijven kunnen hierbij niet alleen kennis over hun eigen geneesmiddelen inbrengen, maar ook een rol spelen als organisator, coördinator en facilitator’, zegt Koster. ‘We hebben een netwerk binnen alle ziekenhuizen, met zorgverzekeraars en contacten met patiëntenverenigingen. Daardoor kunnen we alle stakeholders bij elkaar brengen, om te kijken hoe je samen stappen vooruit kunt maken in een zorgtraject.’

‘Wegnemen van belemmeringen in de bekostiging zal de vlucht van value-based healthcare enorm versnellen’, zegt Koster. ‘Daarbij is het van belang dat we de overgang maken van het huidige bekostigingssysteem, waarin verrichtingen worden vergoed, naar een meer uitkomstgedreven bekostiging, waarbij veel beter dan nu gelet moet worden op wat voor de patiënt belangrijke uitkomsten en ervaringen zijn. Dat is een puzzel die verzekeraars, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, ministerie van VWS en alle andere stakeholders, waaronder de geneesmiddelensector, samen moeten oplossen.’

We willen meer doen dan medicijnen leveren