Menu
Volop kansen

Volop kansen

Heb ik na de behandeling nog pijn? Kan ik dan weer met mijn kleinkinderen wandelen? Of sporten en voor anderen zorgen? Dát zijn vragen die patiënten zichzelf stellen. Deze insteek is kenmerkend is voor value-based healthcare, het thema van deze editie van ‘Mens, Medicijn & Maatschappij’. Bij value-based healthcare gaat het primair om het resultaat voor de patiënt. De Nederlandse zorg wordt stap voor stap ingericht volgens dit model. In deze publicatie vertellen geneesmiddelenbedrijven, patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en verzekeraars over hun praktijkervaringen met uitkomstgerichte zorg. Waar lopen ze tegen aan? En vooral ook: hoe lossen ze dat op?

En toch zijn dat niet de criteria waarop de zorg momenteel is ingericht. Ons huidige stelsel is grotendeels gebaseerd op input, zoals het aantal verrichtingen van een arts of de hoeveelheid medicijnen die een ziekenhuis verstrekt. En dus vooral op kosten. Daarmee dreigen we in de zorg uit het oog te verliezen waarvoor we het allemaal doen: voor het resultaat.

Value-based healthcare brengt daarin verandering, omdat deze benadering draait om het realiseren van waarde voor patiënten. Echte waarde, zoals verbetering van de kwaliteit van leven of levensverlenging.

Iedereen heeft inmiddels wel iets gehoord over value-based healthcare. Veel mensen in de zorg voelen instinctief aan dat dit de stip op de horizon is. Zeker in combinatie met personalised medicine verbetert het de kwaliteit van zorg en draagt het bij aan uitgavenbeheersing.

Maar hoe werkt dit nu in de praktijk? In ziekenhuizen, bij geneesmiddelenbedrijven, verzekeraars en patiëntenorganisaties, die met de nodige lef aan het pionieren zijn. Welke kansen zien deze vernieuwers? Op welke knelpunten stuiten zij? En hoe lossen ze die op? Deze publicatie brengt dat in kaart, met in totaal dertien interviews.

De knelpunten hebben vaak te maken met vertrouwen tussen verschillende zorgpartijen, maar ook met kosten en met verouderde structuren. Interessant is dat de geïnterviewden vaak ook vertellen hoe je die hardnekkige obstakels kunt overwinnen.

Op basis van de interviews zijn tien praktische en waardevolle tips geformuleerd. Ik noem er één: maak gevoeligheden bespreekbaar. Dat is de moeite waard, want ik zie volop kansen. Value-based healthcare heeft de toekomst!